Thursday, March 19, 2015

Novinarenje

Četvrtak je i vreme je za podsetnik za najnoviju karikaturu na portalu Svet...Naslovi koji život znače