Tuesday, March 24, 2015

Juniorova ilustracija 054

Vraćam se ilustracijama nacrtanim za dečji magazin Junior...Da li je bolje biti konj ili slon ?