Friday, March 27, 2015

Šaptač

Sledi još jedan strip kaiš urađen za konkurs Bitef teatra na temu pozorišta...Uloga života