Wednesday, August 13, 2014

GIF animacija - Kornjača

Uobičajeni ritam pojavljivanja GIF animacija na Ilustriparijama je na svakih mesec dana. Nećemo ni ovaj put izneveriti tradiciju ;)...Čuvaj se ''bombardovanja'' !