Thursday, August 28, 2014

Šišmiši

Sledi jedan staritet iz arhive kao podsetnik za najnoviju karikaturu na portalu Svet...Kad visiš naglavačke, pamet ti se vraća u glavu...