Friday, August 15, 2014

Šišanje 055

Brica ponovo u akciji ! Petak je, dakle sledi novi kaiš iz serijala Do glave...Do glave 055