Thursday, August 21, 2014

Reality show

Kao i uvek četvrtkom, sledi podsetnik za najnoviju karikaturu na portalu Svet...Daš dinar da uđeš, dva da izađeš