Saturday, August 23, 2014

Seksi Humor balonira

Ovog puta je maskota Seksi humora krenula na put oko sveta, ali ne U balonu, već okačena O balone...Ako se jedan probuši, tu je rezervni...