Thursday, August 7, 2014

Parižanka

Četvrtak je rezervisan za podsetnik na najnoviju karikaturu na portalu Svet...Parle vu franse